24-Hour Hour Hotline 13806119701
24-Hour Hour Hotline 13806119701
Current location:Home > Products > Sludge drying machine series

Sludge drying machine series

Address:
Zheng Lu Zhen Jiao Xi Shun Bei Cun, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province
Phone:
13806119701 ( Mr Gu )
Email:
fr@frdryer.com  2228660958@qq.com
Tel:
086-519-88671738
©2020  Changzhou fengri powder equipment Co., Ltd.